KA2 One
0

Žijeme v roku 2021 v prostredí, v ktorom sú environmentálne problémy čoraz vážnejšie a pálčivejšie. Projektom Onetwotree….sa spolu so študentmi a pedagógmi z Francúzska, Slovinska, Nemecka, Talianska chceme zamerať na hľadanie východísk zo znepokojujúcej ekologickej situácie  v súčasnom rýchlo sa meniacom svete 

Každá krajina má svoj konkrétny príbeh avzťah  k stromom, pretože drevo, bolo súčasťou každodenného života v každej kultúre. Ak necháme stromy rásť, vytvárame si podmienky pre život v budúcnosti, vytvárame odkaz pre budúce generácie.  

Počas trvania projektu chceme dosiahnuť viaceré ciele: 

  • uvedomiť si význam stromov pre život človeka, vedieť oceniť všetko, čo nám poskytujú – kyslík, drevo, tieň, zeleň, plody….
  • oboznámiť sa s procesom spracúvania dreva a výroby úžitkových drevených predmetov využiteľných v gastronómii 
  • naučiť sa spracúvať plody stromov a využiť ich pri príprave netradičných jedál a nápojov, 
  • spoznávať výnimočné prírodné lokality vytvorené lesným porastom 
  • aktívne prispieť k ochrane stromov – ekologickými aktivitami, výsadbou stromov. 

Spolu so stromami chceme rásť aj my. Našou úlohou cez karanténu bolo vybehnúť medzi stromy a objaviť ich energiu. A ich energia sála aj z týchto fotiek.