Popis

Organizácia vyučovacieho dňa

1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý študent a každý pedagogický pracovník.

2. Teoretické vyučovanie sa začína spravidla o 7.35 hod. a končí najneskôr o 14.50 minimálne 10 minút pred jeho začiatkom musí byť študent v triede. Študenti ubytovaní v školskom internáte sa riadia platným internátnym poriadkom.

Organizácia vyučovania a prestávok

Prezenčné vyučovanie

1. hodina: 07.35 – 08.20
2. hodina: 08.30 – 09.15
3. hodina: 09.25 – 10.10
4. hodina: 10.20 – 11.05
veľká prestávka: 11.05 – 11.35
5. hodina: 11.35 – 12.20
6. hodina: 12.25 – 13.10
7. hodina: 13.15 – 14.00
8. hodina: 14.05 – 14.50

Dištančné vyučovanie

1. hodina: 07.30 – 08.10
2. hodina: 08.20 – 09.00
3. hodina: 09.10 – 09.50
4. hodina: 10.00 – 10.40
veľká prestávka: 10.40 – 11.10
5. hodina: 11.10 – 11.50
6. hodina: 11.55 – 12.35
7. hodina: 12.40 – 13.20