Súkromný školský internát pri SSŠ EDUCO ponúka

– ubytovanie  počas celého školského roka pre všetkých chlapcov a dievčatá, ktorí budú študovať na akejkoľvek strednej škole, počas zimných mesiacov alebo počas odbornej praxe,

– ubytovaným žiakom je zabezpečená celodenná strava,

– bližšie informácie týkajúce sa pravidiel ubytovania na školskom internáte nájdete v nasledujúcom dokumente: Školský poriadok v školskom internáte

  • zabezpečené optimálne podmienky pre prípravu na vyučovanie, relax a aktívne využívanie voľného času v športovej, kultúrno-spoločenskej oblasti a záujmových krúžkov,
  • nemusíte strácať čas denným cestovaním, čakaním na autobusových zastávkach,
  • nemusíte vstávať skoro ráno, aby ste prišli načas na vyučovanie, alebo odbornú prax