V mesiacoch február a marec sa na našej škole uskutočnila súťaž v zhotovení plagátu na ľubovoľne zvolenú potravinársku tému. Do súťaže sa zapojilo viac ako 130 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnila Kristína Jančigová z 3. HA triedy s plagátom o netradičnej zelenine. Druhé miesto patrí Eve Štepančíkovej z triedy 1.B, ktorej plagát opisuje predbežnú úpravu mäsa. S plagátom o káve a jej spracovaní sa na treťom mieste umiestnila Beáta Blažeňáková z triedy 3. HA. Víťazom gratulujeme.