1. štvrťrok 2022

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,– Eur podľa Zákona č. 343/2015, §10 ods. 10 pozri tu

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa Zákona č. 343/2015, § 117 ods. 6 nad 5000,– Eur pozri tu

4. štvrťrok 2021

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,– Eur podľa Zákona č. 343/2015, §10 ods. 10 pozri tu

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa Zákona č. 343/2015, § 117 ods. 6 nad 5000,– Eur pozri tu

3. štvrťrok 2021

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,– Eur podľa Zákona č. 343/2015, §10 ods. 10 pozri tu

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa Zákona č. 343/2015, § 117 ods. 6 nad 5000,– Eur pozri tu

Povinné zverejňovanie  v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. štvrťrok 2021

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,– Eur podľa Zákona č. 343/2015, §10 ods. 10 pozri tu

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa Zákona č. 343/2015, § 117 ods. 6 nad 5000,– Eur pozri tu

1. štvrťrok 2021

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,– Eur podľa Zákona č. 343/2015, §10 ods. 10 pozri tu

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa Zákona č. 343/2015, § 117 ods. 6 nad 5000,– Eur pozri tu

ROK 2020

3. štvrťrok 2020

Súhrnná správa o zákazkách s nizkými hodnotami podľa Zákona č. 343/2015, § 117 ods. 6 nad 5000,– Eur pozri tu

2. štvrťrok 2020

 • Súhrnná správa o zákazkách s nizkými hodnotami podľa Zákona č. 343/2015, § 117 ods. 6 nad 5000,– Eur pozri tu

1. štvrťrok 2020

 • Súhrnná správa o zákazkách s nizkými hodnotami podľa Zákona č. 343/2015, § 117 ods. 6 nad 5000,– Eur pozri tu

ROK 2019

4. štvrťrok 2019

 • ZMLUVY A OBJEDNÁVKY
 • Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,– Eur podľa Zákona č. 343/2015, §10 ods. 10 pozri tu
 • Súhrnná správa o zákazkách s nizkými hodnotami podľa Zákona č. 343/2015, § 117 ods. 6 nad 5000,– Eur pozri tu

3. štvrťrok 2019

 • ZMLUVY A OBJEDNÁVKY
 • Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,– Eur podľa Zákona
  č. 343/2015, §10 ods. 10 pozri tu
 • Súhrnná správa o zákazkách s nizkými hodnotami podľa Zákona č. 343/2015,
  § 117 ods. 6 nad 5000,– Eur pozri tu

2. štvrťrok 2019

 • ZMLUVY A OBJEDNÁVKY
 • Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,– Eur podľa Zákona č. 343/2015, §10 ods. 10 pozri tu
 • Súhrnná správa o zákazkách s nizkými hodnotami podľa Zákona č. 343/2015, § 117 ods. 6 nad 5000,– Eur pozri tu

1. štvrťrok 2019

 • ZMLUVY A OBJEDNÁVKY
 • Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,– Eur podľa Zákona č. 343/2015, §10 ods. 10 pozri tu
 • Súhrnná správa o zákazkách s nizkými hodnotami podľa Zákona č. 343/2015, § 117 ods. 6 nad 5000,– Eur pozri tu