Škola e-Twinning

 

V školskom roku 2020/2021 sme boli ocenení prestížnou značkou Škola eTwinning. Vďaka aktívnemu prístupu učiteľky ekonomických predmetov Ing. Anne Chorvátovej sme v predchádzajúcom školskom roku dostali viacero ocenení e-Twinning projektov. Najviac však zabodoval projekt VOLUENTERPREUNERSHIP FOR OUR COMMUNITY, ktorý realizovala so žiakmi bilingválnej obchodnej akadémie. Získal európsky certifikát kvality.

Držíme palce aj v ďalších rokoch! 

O značke Škola e-Twinning

Mediálna gramotnosť a dezinformácie

Nová téma na tento kalendárny rok v e-Twinningu

V súlade s Európskou komisiou a jej prioritami pre rok 2021 budeme poskytovať vzdelávanie aj v oblasti mediálnej gramotnosti. Zameriame sa na dezinformácie, na zodpovedné využívanie komunikačných kanálov, najmä sociálnych médií. Budeme učiť ako rozvíjať u žiakov kritické myslenie a ako kriticky hodnotiť obsah prístupný prostredníctvom sociálnych médií a online zdrojov.

Motto EK: „Nikdy nebola potreba internetu bez nepravdivých a zavádzajúcich informácií potrebnejšia ako počas pandémie koronavírusu.“

Táto téma je aj reflexiou na pandémiu Covid-19, ktorá vyvolala hromadný prechod z offline na online profesionálne aj osobné vzťahy. Školy, univerzity, pracoviská, športové a spoločenské podujatia našli online riešenia ako náhradný spôsob bez fyzického kontaktu. Sociálne médiá a videokonferenčné nástroje sa náhle stali kľúčovými kanálmi komunikácie a sprostredkovania informácií. V tomto novom kontexte sociálne médiá a online aplikácie vyvolávajú  potrebu mediálnej a digitálnej gramotnosti pre všetkých obyvateľov, bez ohľadu na ich vek alebo geografickú polohu.

Problematika mediálnej gramotnosti a dezinformácií je veľmi široká a citlivá téma. Pre jej správne pochopenie je dôležité najprv sa v nej zorientovať.

Viac o téme roka nájdete TU

Myslieť aktívne

V školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili do medzinárodného e-Twinning projektu s názvom YOUNG ENTREPRENEURS IN ACTION FOR CHANGE.

Našimi partnermi sú odborné školy v Nemecku, Turecku, Chorvátsku, Belgicku a Portugalsku.

Projekt sa realizuje v predmete Podniková ekonómia v IV. OB.