Kritériá na získanie vodičského preukazu:

Dochádzka
Ukončený rok/polrok
Slušné správanie
Aktivita

Vykročte na svoju cestu úspechu

ČO SA NAUČÍTE, TO VÁM NIK NEVEZME

Podajte si prihlášku