Jedným z problémov, s ktorým zápasia súčasní  hotelieri, je nedostatok personálu. Nie je možno ťažké nájsť kvalifikovaných pracovníkov, ale pracovníkov, ktorí majú pre prácu nadšenie, ktorých práca baví, nie je jednoduché. Uvedomujeme si, že úlohou školy je pripraviť pre trh cestovného ruchu a hotelierstva práve takých odborníkov, pre ktorých je práca v službách záľubou a pre ktorých je najkrajšou odmenou spokojný hosť.

 

Jednou z možností ako vypestovať u žiakov lásku k povolaniu, je ponúkať im inšpiratívne príklady z praxe. Preto bežnou súčasťou vyučovania sú odborné exkurzie do turistických destinácií doma i v zahraničí, stretnutia a besedy s úspešnými hoteliermi, pracovníkmi z rôznych oblastí cestovného ruchu, ktorí svojim nasledovníkom vedia odovzdať skúsenosti, postrehy, poodhalia zákulisie pestrého sveta hotelierstva, ale najmä sú príkladom pracovnej zanietenosti a úspešnosti.