Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. 

Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

 

PREČO SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

 • príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie
 • nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa
 • osvojenie si pracovných návykov priamo u zamestnávateľa
 • finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom
 • vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom
 • zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov škôl
 • reálne pracovné, sociálne situácie a osvojenie si „firemnej kultúry“

                        

                               … ABY KAŽDÝ ABSOLVENT MAL UPLATNENIE

NAPíSALI O NÁS

Novinka v duálnom vzdelávaní na našej škole – DUÁL s BILLA

možnosť štúdia v študijnom odbore obchodný pracovník

Pracoviská praktického vyučovania:

 

Trstená – Železničiarov 1959/46                                   Námestovo – OC Slanica 1311                                       Dolný Kubín – Na Sihoti 4

 

Benefity zamestnávateľa Billa s.r.o. :

 • odmena za produktívnu prácu
 • podnikové štipendium ( za účasť a prospech na praktickom vyučovaní)

Ako sa prihlásiť na vzdelávanie:

 • Vyplň prihlášku
 • Pošli prihlášku na adresu zamestnávateľa (adresu nájdeš v prihláške)
 • Zúčastni sa pohovoru
 • Pošli prihlášku na školu (viď v ponuke Kontakty)

 

Bližšie informácie a prihlášku nájdete na našom informačnom letáku.:  

Novinka v duálnom vzdelávaní na našej škole – spolupráca s firmou Deichmann!

Vo firme Deichmann sa môžete pripraviť v rámci duálneho vzdelávania na výkon budúceho povolania v študijnom odbore 6442 K obchodný pracovník (4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou). Prvým krokom k štúdiu je vyplnenie nezáväzného registračného formulára:

a) na internete: www.deichmann.com v sekcii Kariéra / Duálne vzdelávanie pre študentov. Prihláste sa jednoducho a rýchlo cez online nezáväzný registračný formulár.

 1. b) vo vybraných predajniach

V prípade, že sa o svoje miesto nechcete uchádzať online, môžete nezáväzný registračný formulár vyplniť na strane č. 11 ( nájdete v brožúre) a odovzdať priamo v našej predajni:

DEICHMANN-OBUV OC Slanica 1311, Námestovo, 029 01

DEICHMANN-OBUV STOP SHOP, Alej slobody 3056/13G, Dolný Kubín, 026 01

Vyplnený nezáväzný registračný formulár musí byť podpísaný žiakom a zákonným zástupcom. V prípade otázok ohľadom odborného výcviku v rámci duálneho vzdelávania v našich predajniach sa obráťte na oddelenie rozvoja ľudských zdrojov (00420 543 420 205, 00420 543 423 584 ) alebo napíšte e-mail na hrdsk@deichmann.com.

Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze, alebo si preštudujte informatívny leták. Prihlášku na vyplnenie nájdete tu:  

http://slanickaosada.sk/wp-content/uploads/2023/03/Studuj_letak_A5.pdf

Praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa
COOP Jednota Námestovo, s. d. a COOP Jednota Trstená, s. d.

v spolupráci so Súkromnou Spojenou školou  EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo
ponúkajú v rámci systému duálneho vzdelávania spoluprácu v 4-ročnom študijnom odbore 

 

Obchodný pracovník 6442  K

 

Benefity:                     
 • možnosť získať kvalitné odborné vzdelanie
 • garancia zamestnania sa po skončení štúdia
 • podnikové štipendium počas celej doby štúdia
 • finančná odmena za prácu vykonanú počas praxe
 • možnosť privyrobiť si nad rámec praxe
 • pracovné oblečenie a pomôcky
 • príspevok na stravovanie
 • príspevok na cestovné náklady

 

4 kroky zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania:
 1. vyplň a pošli prihlášku do sídla spoločnosti
 2. zúčastni sa pohovoru
 3. získaj potvrdenie o účasti v systéme duálneho vzdelávania
 4. pošli potvrdenie spolu s prihláškou na strednú školu

 

Bližšie informácie:

COOP Jednota Námestovo, s. d. – tel.: 043/552 3173, sona.portalova@no.coop.sk

COOP Jednota Trstená, s. d. – tel.: 043/530 9160, patricia.betustakova@ts.coop.sk

Súkromná Spojená škola EDUCO – tel.: 043/552 2410, +421910 998 005, bibianapilarcikova@orava.sk

 

Prihlášku nájdete tu:

PRIHLÁŠKA DV_Prihlaska COOP NO

PRIHLÁŠKA DV_Prihlaska COOP TRSTENÁ

 

Praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa
K.L.I.B.O.S, s.r.o. , ul. Jána Vojtaššáka 1035/26, 029 56 Zákamenné

V spolupráci so Súkromnou Spojenou školou  EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo Vám ponúkajú v rámci systému duálneho vzdelávania spoluprácuv 4-ročnom študijnom odbore 

 

Obchodný pracovník 6442  K

Termín podania potvrdenej prihlášky od zamestnávateľa je do 15.3.2022!

Benefity:                     
 • možnosť získať kvalitné odborné vzdelanie
 • garancia zamestnania sa po skončení štúdia
 • podnikové štipendium počas celej doby štúdia
 • finančná odmena za prácu vykonanú počas praxe
 • možnosť privyrobiť si nad rámec praxe
 • pracovné oblečenie a pomôcky
 • príspevok na stravovanie
 • príspevok na cestovné náklady

 

4 kroky zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania:
 1. vyplň a pošli prihlášku do sídla spoločnosti
 2. zúčastni sa pohovoru
 3. získaj potvrdenie o účasti v systéme duálneho vzdelávania
 4. pošli potvrdenie spolu s prihláškou na strednú školu

 

Bližšie informácie:

K.L.I.B.O.S, s.r.o., ulica Jána Vojtaššáka 1035/26, tel. 043/5592 237, e-mail: klibos@klibos.sk

Súkromná Spojená škola EDUCO – tel.: 043/552 2410, +421910 998 005, bibianapilarcikova@orava.sk

 

Prihlášku nájdete tu:

PRIHLÁŠKA DV_Prihlaska Klibos

Praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa
Mäsovýroba Peter Jendrášek, Mäsovýroba Anton Skurčák, Mäsiarstvo Bartoš

v spolupráci so Súkromnou Spojenou školou  EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo
ponúkajú v rámci systému duálneho vzdelávania spoluprácu
v 3-ročnom učebnom odbore 

 

Mäsiar 2954 H

Dôležitý oznam: 3- ročný učebný odbor mäsiar sa v školskom roku 2023/2024 neotvára.

Ponuka pre budúcich žiakov:
 • Kvalitné odborné vzdelanie zabezpečené kvalifikovanými inštruktormi
 • Celý výrobný proces od spracovania mäsa, výroby produktov ku konečnému spotrebiteľovi v prevádzke s najmodernejšou technológiou a technologickými postupmi
 • Finančná odmena za produktívnu prácu vykonanú počas praktického vyučovania
 • Možnosť privyrobiť si nad rámec praxe
 • Pracovné oblečenie a pomôcky
 • Garancia zamestnania po skončení v prevádzke zamestnávateľa
 • Príspevok na cestovné náklady
 • Stravovanie zdarma

 

4 kroky zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania:
 1. Vyplň a pošli prihlášku do sídla spoločnosti.
 2. Zúčastni sa pohovoru.
 3. Získaj potvrdenie o účasti v systéme duálneho vzdelávania.
 4. Pošli potvrdenie spolu s prihláškou na strednú školu.

 

Bližšie informácie:

Mäsovýroba Peter Jendrášek, Trstená, tel. kontakt: 043/5393 421, e-mail: jendrasek@jendrasek.sk,

Mäsiarstvo Bartoš, Lokca, tel. kontakt: 0914 276 268, e-mail: masiarstvobartos@gmail.com

Mäsovýroba Anton Skurčák, Or. Polhora, tel. kontakt: 0911 061 915, e-mail: anton.skurcak@azet.sk

Súkromná Spojená škola EDUCO – tel.: 043/552 2410, +421910 998 005, bibianapilarcikova@orava.sk

 

Prihlášku nájdete tu: