Je to už viac ako 60 rokov, čo naša škola otvorila svoju náruč prvým žiakom. Bola svedkom mnohých životných príbehov, neopakovateľných zážitkov, jedinečných spomienok, originálnych myšlienok, vlastných rozhodnutí, nových skúseností a úprimných priateľstiev.

Dlhodobá tradícia vzdelávania SSŠ EDUCO v oblasti hotelierstva, gastronómie, obchodu a služieb sa vyznačuje veľkou odbornou fundovanosťou. Počas svojej existencie naša škola vychovala elitných majstrov svojho remesla. Má vybudovaný kvalifikovaný pedagogický zbor s dlhoročnými odbornými skúsenosťami, zázemie spolupráce s odbornými školami v gastro sektore na Slovensku aj v zahraničí ako aj so zamestnávateľmi regiónu. Nenahraditeľnou a dôležitou súčasťou školy sú aj nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú zárukou „dobre fungujúceho celku“.

Výchova a vzdelávanie mladých ľudí patrí a vždy bude patriť k hlavným pilierom spoločnosti. Ján Amos Komenský povedal: „Aký väčší alebo lepší dar môžeme dať svetu ako to, že vyučujeme a vzdelávame mládež?“        Oľga Farská, konateľka EDUCO NO, s. r. o.

2022
Súčasná riaditeľka SSŠ EDUCO Ing. Yvona Kenderová

2020 - 2022
Riaditeľka SSŠ EDUCO Ing. Anna Kozáková

 

 

2017
SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA EDUCO

Spojenie škôl a vznik jednej silnej vzdelávacej inštitúcie – Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo s organizačnými zložkami Súkromná hotelová akadémia a Súkromná obchodná akadémia.

 

 

 

 

 

Riaditeľom sa stal pán Karol Kanovský

2009
EDUCO

Vznik tretej školy – Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO

2013 - 2016
NOVÉ VEDENIE ŠKOLY

 

 

 

 

Riaditeľka Spojenej školy Ing. Anna Kozáková

2008 - 2013
NOVÁ RIADITEĽKA

Riaditeľkou Spojenej školy bola pani Katarína Rabčanová.

2007
ROZDELENIE ŠKOLY

Vznikajú Súkromná stredná odborná škola EDUCO a Spojená škola s org. zložkami Obchodná akadémia a Hotelová akadémia

2008 - 2020
VEDENIE SSOŠ EDUCO

Riaditeľom Súkromnej strednej odbornej školy EDUCO ostáva

 

 

 

 

Ing. Karol Kanovský.

2002
VYRADENIE ŠKOLY

Dievčenská odborná škola bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení

1999
OBCHODNÁ AKADÉMIA

Vznikla Obchodná akadémia, ktorá nahradila DOŠ

1994
HOTELOVÁ AKADÉMIA

Vznikla Hotelová akadémia

1991
DOŠ

Dievčenská odborná škola

10. 7. 1991
HOTEL SLANICA

Bol otvorený Hotel Slanica ako pracovisko praktického vyučovania (PPV)

1985
RUDOLF ČERNOTA

Riaditeľom školy bol pán Rudolf Černota

1983
NOVÝ ODBOR

Bol zavedený učebný odbor predavač rozličného tovaru

1977
MATURITNÝ ODBOR

Bol zavedený 4-ročný učebný odbor s maturitou pre západné a stredné Slovensko

1973
NOVÝ ODBOR

Stredné odborné učilište spoločného stravovania vybrané MŠ medzi 4 učilišťami na experimentálne overovanie pre 4 -ročné štúdium s maturitou

26.11.1962
ROMAN JAGELEK

26.11. 1962 s počtom žiakov 109 v 4 triedach bolo založené  Odborné učilište kuchár-čašník.
Prvým riaditeľom bol pán Roman Jagelek