Prijímacie skúšky

Šťastie praje pripraveným

Dôležité termíny pre teba

Rohodnutie Ministra školstva SR k termínom prijímacieho konania

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia pre všetky odbory Súkromnej hotelovej akadémie:

● v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
● v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium sa uskutoční:

● v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
● v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021.

1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

 

2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

 

Stiahnuť dokument

Na stiahnutie

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

Hotelová akadémia

Kritériá prijímacieho konania

Obchodná akadémia - bilingválne štúdium

Kritériá prijímacieho konania

4-ročné študijné odbory

Kritériá prijímacieho konania

3-ročné študijné odbory

Kritéria prijímacieho konania

Na stiahnutie

Ukážky testov na prijímacích skúškach

Ukážka testu z ANG

Bilingválne štúdium

Ukážka testu zo SLJ

Odbor hotelová akadémia a 4-ročné študijné odbory

Ukážka testu z MAT

4-ročné študijné odbory

Ukážka testu z ANJ

Odbor hotelová akadémia