Prijímacie skúšky

Šťastie praje pripraveným

Na stiahnutie

Ukážky testov na prijímacích skúškach

Ukážka testu z ANG

Bilingválne štúdium

Ukážka testu zo SLJ

Odbor hotelová akadémia a 4-ročné študijné odbory

Ukážka testu z MAT

4-ročné študijné odbory