Akreditácia na ERASMUS

Naša škola úspešne realizuje projekty ERASMUS od roku 2004, vďaka čomu získala skúsenosti v oblasti medzinárodnej spolupráce so školami a podnikmi v zahraničí a umožnila absolvovať množstvo zahraničných mobilít žiakom aj učiteľom.

Dlhoročná participácia v programoch ERASMUS oprávňuje školu požiadať o akreditáciu, ktorá predstavuje stabilný prístup k financiám počas siedmich rokov programu.

Akreditáciu Erasmus pre odborné vzdelávanie sme získali v roku 2020. V školskom roku 2021/2022 sme začali realizovať prvý akreditovaný projekt S akreditáciou do Európy.

Vďaka nemu už v septembri 2021 mohlo 13 žiakov absolvovať odbornú stáž v podnikoch v nemeckom meste Schkeuditz. Študenti bilingválnej obchodnej akadémie pracovali vo firme  Projekt Korrekt, kde pod vedením mentora vykonávali administratívne a ekonomické činnosti, samozrejme, v anglickom jazyku. Pobyty Erasmus sú nielen o práci, ale aj o spoznávaní krajiny. Preto mali stážisti voľný čas vyplnený výletmi do Berlína, Lipska a Drážďan a spoznávaním ich kultúrno-historických pamiatok a atrakcií.

Benefit v podobe zahraničnej stáže môžu do konca školského roka využiť ešte ďalší 12 žiaci, ale aj pedagogickí zamestnanci, ktorí môžu v európskych krajinách absolvovať vzdelávacie kurzy.