Prihlasovanie

Prihlasovanie sa realizuje na základe tlačiva „Objednávka stravy žiaka“. Objednávka sa spracúva do 20-teho v predchádzajúcom mesiaci. Na základe objednávky sa vytlačia šeky so sumou, ktorú treba uhradiť a so zaplateným šekom si prísť pre stravné lístky (3 posledné pracovné dni v predchádzajúcom mesiaci).
  • V čase OVY je strava (D,OB) povinná.
  • Odpočítanie odhlásenej stravy prebieha ob-mesiac (napr. odhlásená strava v septembri je odpočítaná v šeku za november).
  • Strava sa prihlasuje na celý mesiac.
  • Možné je prihlásiť sa aj na jeden deň.
  • Za dodržania podmienky – deň vopred do 8:00.

Odhlasovanie

  • Odhlasovanie obedov len cez systém Edupage v pondelok do 7:20, utorok – piatok do 10:00

Ceny

  • obed: 2,50 €
  • desiata: 0,90 €
  • večera: 1,60 €