Prihlasovanie

Prihlasovanie sa realizuje na základe tlačiva „Objednávka stravy žiaka“. Objednávka sa spracúva do 20-teho v predchádzajúcom mesiaci. Na základe objednávky sa vytlačia šeky so sumou, ktorú treba uhradiť a so zaplateným šekom si prísť pre stravné lístky (3 posledné pracovné dni v predchádzajúcom mesiaci).
  • V čase OVY je strava (D,OB) povinná.
  • Odpočítanie odhlásenej stravy prebieha ob-mesiac (napr. odhlásená strava v septembri je odpočítaná v šeku za november).
  • Strava sa prihlasuje na celý mesiac.
  • Možné je prihlásiť sa aj na jeden deň.
  • Za dodržania podmienky – deň vopred do 8:00.

Odhlasovanie

  • deň vopred do 8:00,
  • osobne či telefonicky  0908770756

Ceny

  • raňajky: 0,69 €
  • desiata: 0,38 €
  • obed: 1,33 €