Vďaka projektom programu ERASMUS+, ktoré realizujeme od roku 2004 (vtedy program COMENIUS), vzdelávanie na našej škole nadobudlo medzinárodný európsky rozmer. Nadviazali sme spoluprácu s mnohými európskymi školami, spolu sme riešili zaujímavé témy, tvorili spoločné produkty, navzájom spoznávali partnerské krajiny, ich prírodné a kultúrne bohatstvo, tradície, spôsob života. Zároveň učitelia aj žiaci získavali nové zručnosti, poznatky, ale aj nezabudnuteľné zážitky, nové priateľstvá.