Pre správny chod školy je potrebné, aby žiaci i zamestnanci dodržiavali určité pravidlá. Tieto sme zhrnuli do nasledujúcich dokumentov.

Dokument

INFORMÁCIE / spracúvanie osobných údajov

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Dokument

Tlačivo za rok 2020

Darujte nám 2 % dane. Ďakujeme.