Pre správny chod školy je potrebné, aby žiaci i zamestnanci dodržiavali určité pravidlá. Tieto sme zhrnuli do nasledujúcich dokumentov.