Veľkonočná výstava

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila tradičná veľkonočná výstavka. Zapojilo sa do nej 150 žiakov. Pripravili naozaj nápadité výrobky – z oblasti technológie, stolovania, aranžovania i z cukrárskej výroby. Aby sme mohli vybrať 5 najlepších, museli sme hlasovať. Hlasovali všetci učitelia i žiaci, ktorí výstavku navštívili. Spomedzi všetkých autorov výrobkov boli ocenení títo žiaci :

1 Andrea Djubašáková- 4.A
2 Sára Zbojová-3.F
3 Jana Lukašáková 2. NŠ
4 Martin Korman 1.B
5 Rebeka Šteťárová 2.D

Všetci títo žiaci skončili na 1. mieste                                                                                                                                            Ing. V. Bakošová