Už je tradíciou, že každoročne PK OP organizuje pre svojich žiakov potravinovú olympiádu, kde môžu žiaci prezentovať nielen svoje vedomosti z odborných predmetov, ale aj svoju kreativitu. Tento rok mali žiaci za úlohu vytvoriť plagát na jednu z vybraných tém a plagát prezentovať v triednych kolách pred spolužiakmi a následne v školskom kole pred odbornou komisiou. To sa uskutočnilo 4. marca 2022. Tento ročník bol naozaj veľmi silný a všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili, boli perfektne pripravení. Prekvapili hlavne naši prváci, ktorí obsadili dve z prvých troch miest. Ocenení žiaci boli:

1. miesto Magdaléna Matejčáková 1.B

2. miesto Ivana Huciková 2.HA

3. miesto Anastasiia Huba 1.G

Bonusovú cenu za najvyužiteľnejší plagát vyhrala Mária Kojdová z 3.A. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie akcie.

                                                                                                                                                                                        Ing. Livia Žofajová