Ďalší úspešní absolventi štátnych skúšok
8. 6. 2023 sme slávnostne odovzdali vysvedčenia študentom už bývalej 5.OB, ktorí úspešne absolvovali štátne jazykové skúšky z anglického jazyka a písania na Pc a korešpondencie.
Absolvovanie týchto skúšok je benefitom štúdia na našej škole. Všetkým, ktorí úspešne vykonali dané skúšky srdečne blahoželáme. Veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti im pomôžu pri úspešnej realizácii na trhu práce.