Mobilita ERASMUS+ v Olomouci 2023 

Na miesta, kde je človeku dobre, sa veľmi rád vracia. Aj preto sme sa tento rok rozhodli žiakov zapojiť do mobility Erasmus+ opäť do českého mesta Olomouc. V dňoch od 02.05 do 18.05.2023 sa pod vedením učiteliek odborných predmetov Ing. Lívie Žofajovej a Ing. Janky Juritkovej 16 žiakov z učebných aj študijných odborov: obchodný pracovník, cukrár, kuchár a čašník/servírka, zúčastnilo pracovnej odbornej stáže v českom meste. Cukrári praxovali v školskej cukrárni, kuchári a čašníci v hoteloch NH Collection Congres a Clarion Congress Hotel a obchodní pracovníci v predajniach Albert.

Študenti získali nové skúsenosti z oblasti gastronómie napr. pri príprave českých jedál a dezertov, skúsenosti s prípravou miešaných nápojov, obsluhou v 4-hviezdičkových hoteloch, skúsenosti s narábaním tovarov, pri  komunikácii so zákazníkmi,… Stáž ich viedla k samostatnosti, zdokonaľovaní sa v komunikácii v českom či anglickom jazyku.

Súčasťou mobility v zahraničí, bolo spoznávanie aj kultúrnych a historických pamiatok. Počas pobytu sme navštívili Baziliku na Svätom kopečku, oboznámili sme sa s pamiatkami na Hornom a Dolnom námestí v Olomouci, navštívili sme Katedrálu sv. Václava, Katedrálu sv. Mórica. Žiaci mali možnosť navštíviť aj hlavné mesto Prahu a taktiež sme sa zúčastnili exkurzie v Svätovaclavskom pivovare, spojenú s malou degustáciu.

Veríme, že tieto skúsenosti, nadobudnuté počas týchto 18 dní, naši žiaci dokážu zúročiť  vo svojom osobnom i pracovnom živote.

 

                                                                                   Ing. Žofajová Livia , Ing. Juritková Jana