Talk, talk, talk
je motto hodín s anglickým lektorom, ktoré sú zamerané na rozvoj komunikačných zručností. Tento školský rok absolvovali hodiny konverzácie s native speaker už druhýkrát žiaci prvého ročníka bilingválnej obchodnej akadémie. Počas hodín rozvíjali slovnú zásobu na rôzne témy, komunikovali v dvojiciach, učili sa slangové výrazy. Hodiny sa niesli v príjemnej atmosfére. Prácu s našimi žiakmi ocenil aj lektor: “ As always, the students at your school were super to work with and I had a great time teaching them.“
Ďakujeme a veríme, že naši žiaci sú bohatší o ďalšie vedomostí, ktoré budú mať možnosť uplatniť aj v reálnom živote.