Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia ponúka žiakom štvrtého ročníka BOA podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie, ktoré je  založené na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby rozvíjal pracovné, sociálne a komunikačné kompetencie študentov.  S týmto cieľom žiaci zakladajú študentskú firmu a v rámci predmetu aplikovaná ekonómia podnikajú – zakladajú a riadia akciovú spoločnosť, vyrábajú, predávajú, zarábajú, vyplácajú dividendy svojim akcionárom….

Korona vírus, bohužiaľ, ovplyvnil v tomto školskom roku aj aktivity študentskej firmy. Preto žiaci svoju energiu venovali iným oblastiam programu – zaujímavým webinárom so skúsenými odborníkmi zo sveta médií, podnikania, manažmentu.

Tiež využili možnosť premeniť svoje nápady do podoby podnikateľského plánu a zapojili sa do súťaže SIR.

Social Innovation Relay (SIR) je unikátny medzinárodný projekt, ktorého cieľom je:

  • oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania,
  • podnietiť ich v tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu,
  • zamerať sa na riešenie sociálnych potriebvo viacerých oblastiach našej spoločnosti.

Súťaž sa uskutočnila 11. mája 2021- vzhľadom na aktuálnu situáciu súťaž prebehla online prostredníctvom MS Teams.

Spomedzi 231 nápadov študentov z celého Slovenska sa do finálovej TOP 10 dostal tím eKOŠ (Ráchel Bakošová, Iveta Hucíková, Aneta Šubjaková, Natália Lučivňáková). Svojim nápadom chcú vychovávať obyvateľov svojich obcí k ekologickému správaniu prostredníctvom eKošov – správnym triedením odpadu sa môžu obyvatelia vyjadrovať k aktuálnym témam, hlasovať v anketách.

Dievčatám k peknému úspechu blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy  a prajeme, aby ich ekologické uvedomenie a správanie  inšpirovalo čo najviac našich študentov.