Študentky 2. ročníka SSŠ EDUCO v Slanickej  osade  v Námestove  v odbore obchodný pracovník, ktoré vykonávajú odbornú prax v supermarkete Tempo  v COOP Jednote  Námestovo, finišovali. 

Koncoročné preskúšanie pred komisiou   zvládli  všetky dievčatá 15. júna 2021 naozaj  bravúrne. Svedčia o tom  super výsledky, či už v absolvovaných testoch, v aranžovaní darčekových košov alebo  priamo pri práci za pultom, kde sa všetky žiačky prakticky  vystriedali v troch  oddeleniach: mäso-údeniny, syry- lahôdky, pečivo – dopek.

Po odbornej stránke na ich  praktickú činnosť  dohliada počas celého školského  roka odborná učiteľka Mgr. Daniela Ďuroňová a  traja odborní inštruktori: Monika Pienčáková, Andrea Iskerková a Vladimír Priščák.  Mimochodom dvaja z nich sú bývalí  študenti tejto školy. V supermarkete COOP Jednota v Trstenej sa jednej žiačke z tímu druháčok  venuje inštruktorka Mária Kubaníková.
Koncoročného  preskúšania v Námestove  sa zúčastnila  aj hlavná majsterka  SSŠ EDUCO v Slanickej osade  Mgr. Bibiána Pilarčíková a svoje žiačky prišla psychicky  podporiť aj  triedna učiteľka PhDr. Ľubomíra Sivčáková. Obidve vyjadrili veľkú spokojnosť s celkovou atmosférou, ktorá vládla počas skúšania ako aj s vedomosťami a celkovým prístupom žiačok či komisie. Budúce predavačky vykonávali odbornú prax v supermarkete  počas celého roka a to aj  v čase núdzového stavu a chystajú sa brigádnicky pracovať v Tempe  aj počas letných prázdnin.
O čom to svedčí? Že ich práca naozaj baví a napĺňa, tešia sa, keď sa  môžu učiť a skúšať nové veci v rôznych oddeleniach supermarketu a  keď sú zákazníci s ich prácou spokojní.  Práca je láska, ktorú sme urobili viditeľnou.  Tento slogan dievčatá  potvrdzujú na sto  percent.

ĽS