Duch olympiády aj na našej škole

Slovenský olympijský a športový výbor začal organizovať od roku 2011 pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl vedomostnú súťaž pod názvom Veľký olympijský kvíz.

Súťaž prebieha každý školský rok a má 4 kolá. Každé kolo je zamerané na určitý druh športu, alebo športovú tematiku a obsahuje sériu otázok , ktoré musia študenti vypracovať . Otázky sa zverejňujú v októbri, decembri, februári a apríli a odpovede treba posielať vždy do 15-tého v nasledujúcom mesiaci (do 15. novembra, do 15. januára, do 15. marca, do 15. mája.)

Zo správnych odpovedí sa vylosuje 10 študentov a tí sú ocenení vecnými cenami. Súťaž je veľmi populárna a do niektorého kola bolo zapojených až 2000 účastníkov. Veľký olympijský kvíz pokračuje aj v čase mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou koronavírusu.

V tomto školskom roku 2020/2021 bolo 1. kolo zamerané na Netradičné športy , 2. kolo na Slovenský plavecký šport, 3. kolo na Letný európsky olympijský festival mládeže 2021 a 4. kolo na Mölkky, Golf, Baseball.

Aj študentky našej školy sa úspešne zapojili do tejto súťaže, konkrétne do 2. kola E. Jurinová zo V.HA a S. Žáková zo IV.AB triedy , ktorá patrila medzi 10 ocenených. V 3. kole súťaže patrila medzi 10 ocenených J. Stašova zo IV.HA triedy a do súťaže sa ešte zapojili E.Jurinová V.HA, S. Žáková IV.AB a K. Sivoňová II.HA.

Veľmi nás teší, že sa dievčatá popasovali s náročnými otázkami súťaže, srdečne blahoželáme úspešným a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy. Veľký olympijský kvíz pokračuje 4. kolom, ktoré sa uzatvára 15. mája.

Prihlás sa aj ty!

Terézia Vaseková