Online na akademickej pôde Žilinskej univerzity

Desiati študenti bilingválnej obchodnej akadémie sa počas dištančného vyučovania zapojili do zaujímavého projektu na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA Online škola manažérskych a IT zručností prostredníctvom MS Teams. Záujem o jej absolvovanie bol obrovský na celom Slovensku. Tešíme sa z pozitívnych ohlasov a je fajn, že sa zúčastnili, aj keď to bolo mimo vyučovania.

Anett z IV.OB: „Bola to skvelá príležitosť naučiť sa základy toho, ako sa stať úspešným manažérom a aká je jeho práca. Prostredníctvom manažérskych hier sme si vyskúšali tímovú prácu, obchodné rokovania a manažérske rozhodovanie. Dozvedeli sme sa viac o prezentačných schopnostiach, o tom, ako vytvárať prezentácie a myšlienkové mapy. Boli sme rozdelení do skupín, kde sme pracovali na jednotlivých úlohách. Bola to pre mňa veľmi príjemná skúsenosť, veľa sme sa naučili a najlepšie na tom bolo, že to bolo organizované formou “hier”. Ľudia, ktorí to organizovali, boli tiež veľmi milí a príjemní. Myslím si, že každý, kto sa zaujíma o marketing, by to mal vyskúšať, využiť svoj voľný čas tým, že sa naučí niečo nové.“

Dominika V. OB: „Absolvovali sme spoločné prednášky a skupinovú prácu na atraktívne témy ako komunikácia v tíme, manažérsky hry a simulácie, tvorba prezentácií a myšlienkových máp, obchodné rokovanie a vyjednávanie, tvorba Google reklamných kampaní a ďalšie. Rozmýšľam, že budem pokračovať v štúdiu na tejto fakulte, kde ma už aj prijali na štúdium. Určite odporúčam sa prihlásiť aj ostatným študentom.“Pozrite si aktuálne termíny na webe!