Exkurzie Novinky
0

Spolupráca školy s podnikateľskou sférou ako aj so školami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí je vždy inšpiratívna, obohacujúca a zatraktívňuje proces vyučovania. Preto kontakty vytvorené v rámci programu ERASMUS využívame i na bilaterálne výmeny. Tak je tomu aj v prípade partnerskej školy v slovinskom prímorskom meste Izola. Naše slovinsko – slovenské stretnutia nám umožnili objaviť zaujímavosti prímorských letovísk, slávny žrebčín v Lipici, unikátne jaskyne Postojna a Škocjanska, vinárske oblasti a veľa iných miest.