„20-dňová pracovná stáž v Olomouci? Idem!“

Toto si povedalo 16 študentov Súkromnej Spojenej školy EDUCO z odborov obchodný pracovník, kuchár a cukrár. V rámci programu ERASMUS+ vycestovali do nádherného mesta Olomouc získavať nové skúsenosti zo svojho odboru. Ich sprevádzajúcimi osobami boli pani učiteľky odborných predmetov Ing. Jana Juritková a Ing. Livia Žofajová.

V Olomouci žiakov milo privítali na Střední odbornej škole obchodu a služeb, ktorá bola spolupartnerskou školou v tejto mobilite. Naše cukrárky práve tu, v ich novej školskej cukrárni, absolvovali stáž, kde pripravovali rôzne cukrárske výrobky určené na predaj pre verejnosť. Študentky z odboru obchodný pracovník prispeli svojou aktivitou v supermarketoch Albert. Tu mohli dokonale porovnať systém práce v supermarkete u nás a v susednej Českej republike. Študenti z odboru kuchár pracovali počas stáže pod vedením skúsených hotelových kuchárov v najlepších prevádzkach v Olomouci, v ****hviezdičkových hoteloch: Hotel NH Collection Olomouc Congress a Clarinon Congress Hotel Olomouc a taktiež v novootvorenom Bistre Paulus, kde mali možnosť pracovať po boku michelinského šéfkuchára Romana Paulusa.

Počas mobility mali študenti možnosť pracovať so študentmi inej národnosti, či už českej alebo ukrajinskej. Získavali nové skúsenosti v práci v ich odbore, aktívne sa zapájali do chodu prevádzok, mali možnosť zúčastniť sa školy varenia s Romanom Paulusom, zdokonaliť sa v českom jazyku pri komunikácii so zákazníkmi, v českej gastronómii či obchodných službách.

V rámci voľného času študenti spoznali kultúrne a historické časti Olomouca. Navštívili Katedrálu sv. Václava, Horné a Dolné námestie, Olomouckú radnicu či Olomoucký orloj. Na Olomouc sa pozreli aj z výšky, a to z veže Kostola sv. Mórica a z pútnického miesta Sv. Kopeček. Počas víkendov boli navštíviť aj hlavné mesto Českej republiky, Prahu, a tiež rozprávkový hrad Bouzov.

Absolvovať pracovnú stáž a žiť tri týždne v zahraničí je pre všetkých účastníkov obrovskou životnou skúsenosťou. Veríme, že si z tejto školy života veľa odniesli a dokážu to v budúcnosti úspešne zúročiť vo svojom osobnom i pracovnom živote.

 

Ing. Livia Žofajová