„Voda je strategickou surovinou dneška, ale hlavne budúcnosti!“ Ako prejav úcty k vode valné zhromaždenie OSN v roku 1992 vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi podstatná, nenahraditeľná a vymedzuje všetky sféry života.

V predchádzajúcom týždni sa naša škola pri príležitosti Svetového dňa vody zapojila do aktivít podporujúcich ochranu vodných zdrojov zeme . Na hodinách chémie, potravín a výživy, ale aj na hodinách slovenského jazyka, či odborných predmetoch sa žiaci rozprávali o kolobehu vody, o tom aká je voda pre nás vzácna, aká je to zdravá tekutina na pitie oproti sladeným nápojom, aké sú základné pravidlá pitného režimu, ako vodou šetriť, ako ju svojím pričinením chrániť. Okrem toho bola vyhlásená celoškolská fotografickú súťaž „Voda v našom živote“. Tri najkrajšie snímky boli odmenené vecnými cenami. Ceny si prebrali žiačky Bandíková Mária III.A, Vajdečková Ema III.A a Vonšáková Eliška II.F.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do aktivít pri príležitosti Svetového dňa vody.

/A.P./