Novinky Prevencia
0

Záver školského roka sa už tradične nesie  na Slanickej osade v  znamení besied rôzneho charakteru, či už je to v rámci KOŽASU, literárne besedy s autormi alebo v rámci prevencie drogovej závislosti, prednáška o holokauste  a iné.

 

Kde nevychováva rodina, pomáha zákon

Koniec apríla sa niesol v duchu dlho pripravovanej besedy s klientmi Resocializačného zariadenia Z – NÁVRAT CENTRUM z Bobrova. Sme radi, že sa podarilo nájsť vhodný termín, tak,  ako to dávnejšie prisľúbil riaditeľ centra PhDr. Marcel Zemančík. Skupina v zložení 7 klientov zavítala na Slanicu nie prvýkrát,  aj keď vždy v obmenenom zložení. Ich autentické úprimné výpovede silno zarezonovali v žiackom publiku ako aj  úvodná prednáška p. Zemančíka  k  aktuálnej téme drogy a ich následky.
Z besedy všetci odchádzali plní rôznorodých dojmov, nezodpovedaných otázok a niektorí účastníci sa k danej téme „ Kde nevychováva rodina, pomáha zákon“ mali možnosť vyjadriť v svojich úvahách.

 

Tu je niekoľko postrehov:

„……… veľa rodičov robí chyby pri výchove hneď od začiatku, buď dajú dieťaťu všetko, čo mu vidia na očiach, alebo opačná strana – nedajú mu nič. Nie je dobré ani jedno ani druhé. Všetko musí mať svoje hranice….. .“/ 3.AB/

„…….problém je, že dnešná mládež má viac slobody ako hocikedy predtým. Väčšinou rodičia rozmaznávajú svoje deti, hlavne mamy a nie je dobré,  keď deti nepoznajú chlapskú ruku. Preto si dnešné deti dovolia viac, ako by mali, sú drzé voči spolužiakom, učiteľom a aj   k vlastnej rodine. Niektoré deti nemajú oporu u rodičov a riešia si komplex na druhých deťoch……….“  /3. AB/

„…….kto okúsil drogu alebo alkohol, isto vie, že cíti v sebe skvelý pocit voľnosti, ale hlavne pokoj od starostí a problémov. V tejto chvíli ho nič netrápi. Je to omyl, náš organizmus je zaskočený , pretože sám nechápe, prečo človek ubližuje svojmu telu. No mladým ľuďom sa zvyčajne zapáči táto stránka života a sú presvedčení, že to je jediné, čo potrebujú…..Naozaj je to tak?“  /3. P/