Dňa  22. 3.  2019  sa konala  v priestoroch vestibulu  našej školy predajná  burza  kníh. Burza bola spojená so Svetovým dňom vody a tak sme  v ten deň uhasili svoj smäd dvakrát.

Najskôr  sme sa pohárikom čistej pramenitej vody pri vstupe do školy  naštartovali do  nového dňa a neskôr   sme uhasili svoj smäd po kultúre kúpou vybranej knihy,  za ktorú sme zaplatili symbolicky  0,50 €. Tak, ako je dôležité chrániť prírodné zdroje vody, tak je dôležité chrániť múdrosť  sveta ukrytú v knihách.

Svet je pretechnizovaný, preplnený informáciami, no kniha má vždy svoje čaro a je fascinujúce objavovať ho práve v papierových knihách.

Celkovo sa  predalo  100 kníh  za  50,- eur a táto suma bude  zmysluplne  použitá  na doplnenie  školského knižničného  fondu.
Týmto ďakujeme všetkým  milovníkom  kníh, žiakom i učiteľom, ktorí  sa aktívne zapojili do školskej burzy  a dali tak  knihám druhú šancu, aby neskončili na knižnom cintoríne.

Veríme, že aj takýmto spôsobom si knihy získajú čoraz viac nových čitateľov a budú plniť svoje poslanie.

Č í t a n i u     z d a r !

/ĽS/