Aj my máme úspešnú účastníčku olympiády
Aj naša škola výrazne zabodovala na olympíáde.  8.2. 2022 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1 – ide o kategóriu, v ktorej súťažia žiaci bilingválnych gymnázií a bilingválnych obchodných akadémií bez vekového obmedzenia.  Z dvanástich súťažiacich obsadila naša študentka Laura Bencúrová  vynikajúce piate miesto. Jej umiestnenie je o to významnejšie, že Laura bola jediná študentka bilingválnej obchodnej akadémie, ktorá získala vynikajúce umiestnenie. Prvé štyri miesta obsadili študenti bliingválnych gymnázií.