Dňa 25.2.2022 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Súťažili 4 žiaci s jednoročnou prácou:
Sára Djobeková z 2.OB triedy- 1. miesto
Timotej Oršuliak z 2.OB triedy – 2. miesto
Tomáš Labdík z 3.OB triedy- 2. miesto
Sofia Stacherová z 3.OB triedy- 1. miesto

K dosiahnutým úspechom blahoželáme! Súťažiaci z 1. a 2. miesta postupujú do okresného kola.

Školský metodik SOČ Ing. Viera Bakošová