Záver kalendárneho roka  2018 sa niesol na Slanici v znamení poézie. Pripomenuli  sme si dvoch významných slovenských básnikov, ktorí by v decembri oslávili svoje jubileá: Milana Rúfusa/90.výročie narodenia/ a Jána Smreka/ 120.výročie narodenia/.

Rozhodli sme sa im vzdať hold a úctu tým, že aj my – učitelia a študenti na Slanickej osade, sme  v čase od 10. decembra  čítali, počúvali  či  recitovali úryvky ich  básní. Každý deň v priebehu celého týždňa začínala 2.vyučovacia hodina  rozhlasovou  znelkou, ktorá oznamovala Slanickú chvíľku poézie. Vždy dvaja vybraní žiaci priblížili ostatným Slaničiarom život a  tvorbu poetov a recitovali ich básne.

Ak sa títo velikáni na nás dívajú z hviezdneho neba, nech vedia, že nielen my máme  Smreka a Rúfusa, ale aj  Smrek a Rúfus  má  nás.

Veríme, že Slanická chvíľka poézie bude mať svojich podporovateľov aj v ďalších rokoch.

/LS