Súkromná Spojená škola EDUCO sa snaží svojich žiakov nielen vzdelávať, rozvíjať ich odborné zručnosti, ale tiež pestovať v nich lásku k povolaniu a stavovskú hrdosť. Jednou z možností ako dosiahnuť tento cieľ, je vytvoriť žiakom priestor na sebarealizáciu pri organizovaní rôznych spoločensko-gastronomických podujatí. Ich úspešné zvládnutie si vyžaduje kreativitu, tímovú spoluprácu, zmysel pre zodpovednosť, komunikačné a prezentačné schopnosti. Teda všetko to, čo charakterizuje správneho hoteliera.

O tom, že naši žiaci sú schopní  zvládnuť organizáciu na profesionálnej úrovni, nás presvedčila trojica žiačok piateho ročníka hotelovej akadémie na podujatí s názvom Medové Vianoce v príjemnom romantickom prostredí Goralskej koliby v Mútnom.

V predvianočnom čase pripravili pre spolužiakov a rodičov príjemné, medom voňajúce popoludnie. Okrem gastronomického zážitku pripravili zaujímavú prezentáciu o včelích produktoch. Zabezpečili odbornú prednášku včelára nielen o mede, ale aj o význame včiel a ich produktoch. To, že med je sladký, chutný a zdravý, je všeobecne známe. O tom, že je dobrý nielen ako pochúťka, ale jeho liečivé účinky sa využívajú v kozmetických a liečebných procedúrach, nás presvedčila pozvaná fyzioterapeutka. K Vianociam neodmysliteľne patria medovníky a oblátky s medom. V rámci workshopov, ktoré dievčatá pripravili, si mohol každý vyskúšať zručnosť pri zdobení medovníkov alebo pečení oblátok. Medové popoludnie bolo zakončené pestrou ponukou občerstvenia z bufetových stolov.

Realizáciou tejto aktivity sa žiačky presvedčili, že práca v hotelierskych a gastronomických službách zahŕňa širokú škálu rôznorodých činností, vďaka ktorým nie je jednotvárna, neustále kladie nové výzvy v závislosti od požiadaviek hosťa. Ak je na ich konci spokojný a vďačný hosť, je to vynikajúca odmena a motivácia zároveň, a určite aj presvedčenie, že práca s ľuďmi a pre ľudí v službách je zmysluplná.

Takéto pozitívne pocity a poznatky si z podujatia odniesli nielen účastníci, ale najmä organizátorky. Veríme, že aj vďaka tejto skúsenosti sa Tamara, Andrea a Žaneta  presvedčili, že rozhodnutie pracovať v oblasti hotelierstva a gastronómie je pre ne, ako aj pre slovenský cestovný ruch, tá najlepšia voľba.