Predchádzajúce dva týždne sa počas vyučovacích hodín ozývala  z niektorých tried hlučná vrava, ba až krik. Našťastie to nesúviselo s uzatváraním polročných známok. Kto vzbudzoval svojím výrazným hlasovým prejavom pozornosť, bol náš anglický lektor Mark. Väčšina študentov mala po prvýkrát možnosť rozprávať s tzv. native speaker. Študenti ocenili jeho priateľský prístup, humor, schopnosť rozvíjať komunikačné zručnosti hravým spôsobom. Aj Markovi sa u nás veľmi páčilo a chcel by sa čoskoro vrátiť.

MI