Prví úspešní absolventi odbornej štátnej jazykovej skúšky
Jeden z benefitov štúdia na bilingválnej obchodnej akadémii je možnosť popri absolvovaní maturitnej skúšky z anglického jazyka na úrovni C1 vykonať aj aj štátnu jazykovú skúšku v ekonomickom odbore. Predpokladom jej získania je úspešné vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky na úrovni B2.  Tieto štátne jazykové skúšky realizujeme v spolupráci s jazykovou  školou v Žiline. Tento rok sa prihlásilo päť študentiek piateho ročníka bilingválnej obchodnej akadémie a všetky boli úspešné.
Už bývalým študentkám blahoželáme k úspechu, želáme veľa úspechov v budúcnosti a dúfame, že ich úspech je motiváciou pre mladších študentov.