Veľa atraktívnych príležitostí na inšpiratívne stretnutia a na na získavanie skúseností v zahraničí ponúka program ERASMUS+. Vďaka nemu mohli dve žiačky hotelovej akadémie absolvovať krátkodobú stáž v hoteli a reštaurácii vo francúzskom meste Bourges.

 

Hotel je súčasťou hotelového reťazca Mercure. Dievčatá mali možnosť vyskúšať si prácu vo výrobnom, odbytovom i ubytovacom úseku hotela.

 

Najviac nás ohúrila samotná reštaurácia, ktorá sa nachádza v priestoroch bývalej kláštornej kaplnky. No a na druhom mieste to bola atmosféra, ktorá vládla na všetkých úsekoch hotela. Všetci sa k sebe správali úctivo, vďačne, milo k sebe navzájom aj k hosťom. Napriek jazykovej bariére sa nám tu pracovalo veľmi príjemne.“ , hodnotia svoju skúsenosť študentky Veronika a Kristína.

Na recepcii sme sa oboznámili s rezervačným systémom, v ktorom sme pod dohľadom recepčnej vykonávali check in a check out hostí.  

Najviac sme sa tešili na prácu v kuchyni. Francúzska gastronómia je pojem sám osebe, a keď reštauráciu riadi šéfkuchár, ktorý je ocenený Michelinovou hviezdou, skúsenosti tu získané sú pre nás naozaj neoceniteľné.

Program zahraničnej mobility pokračoval vzdelávacími aktivitami v regióne Bretónsko, ktorý je známy chovom ustríc a iných morských plodov. Vďaka návšteve fariem sa účastníci dozvedeli  o všetkých fázach chovu, spracovania i podávania tejto delikatesy. Tí odvážnejší ustrice aj ochutnali.

 

Pobyt v krajine, ktorej gastronómia je svetovou jednotkou, bol plný nezabudnuteľných dojmov, nových zážitkov,  skúseností a najmä inšpirácie pre učiteľov i žiakov.  Presvedčili sa, že gastronómia je umenie. Jeho výsledkom je voňavý, lákavý, zdravý, originálny produkt, ktorý je pastvou pre oči a lahôdkou pre chuťové poháriky.

 

A na záver poznatok, ktorý postrehli žiaci, budúci pracovníci v hotelierstve: na úrovni služieb cestovného ruchu a gastronómie sa podieľa nie len personál, ale aj hosť. Hosť, ktorý vie oceniť kvalitnú prácu zamestnancov, vie si produkt vychutnať, dať spätnú väzbu je zároveň hnacím motorom, ktorý dáva energiu na neustále zlepšovanie a zdokonaľovanie kvality služieb.