Dňa 29. apríla 2024 sa študenti 2.ABG, OB, HA,  zúčastnili 4. účelového cvičenia, ktoré sa uskutočnilo formou tematických zamestnaní na stanoviskách z učiva ochrany života a zdravia. Prednášku zo zdravotnej prípravy, spojenú s praktickými ukážkami uskutočnili zamestnankyne Územného spolku SČK v D. Kubíne. Žiaci si prakticky precvičili prvú pomoc pri dusení, KPR na figuríne  a stabilizovanú polohu pri bezvedomí. Príslušníčka PZ z Námestova zamerala svoju prednášku na to, ako sa treba správať na komunikáciách a na trestnoprávnu zodpovednosť. Po prednáškach sa uskutočnila turistická vychádzka lesnou cestou pohoria Magurka.