Dňa 16. októbra je Svetový deň výživy. Na našej škole sme si tento deň pripomenuli v piatok 15. októbra. Pri tejto príležitosti sme, ako každoročne, prezentovali význam výživy a spojili sme ho s degustovaním mlieka a mliečnych výrobkov. Učitelia odborných predmetov si pre žiakov pripravili rôzne aktivity. Žiačky II.G pripravili plagát o tomto svetovom dni a rozhlasovou reláciou vyzvali svojich spolužiakov, aby sa v tento deň obliekli do farieb mlieka, teda do bielej, resp. modrej. V tento deň mali žiaci možnosť vypočuť si rozhlasovú reláciu o výžive a zapojiť sa do rýchlej teoretickej súťaže. V rámci odborných predmetov žiaci sledovali dokumenty o význame a spracovaní bryndze, výrobe masla a tvarohu a v skupinkách vypracovávali úlohy. Ďalej mali možnosť zapojiť sa do digitálneho kvízu o mlieku prostredníctvom programu Kahoot, vďaka ktorému sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavosti o mlieku. Azda najväčším lákadlom bola súťaž v pití mlieka cez slamku. Súťaž priniesla nielen víťazov, ale aj kopec dobrej zábavy.

Zapojení žiaci získali za aktivitu odmenu, a to jogurty, ktoré nám na túto príležitosť venovala Zvolenská mliekareň, s. r. o. , za čo jej aj touto cestou ďakujeme.