Naša škola sa 26. 3. 2024 zapojila do 6. ročníka medzinárodnej súťaže o pohár Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Súťaž prebiehala na Hotelovej akadémií Ľudovíta Wintera v Piešťanoch a zúčastnilo sa jej 130 súťažiacich. Súťažilo sa v kategóriách: junior someliér, junior čokolatiér, junior tea tender, junior barman a junior barista. Študentka našej školy skončila v prvej desiatke.