Novinky
0

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti výnimočnú príležitosť pre študentky a študentov druhého a tretieho ročníka stredných škôl. Globálna sieť osemnástich medzinárodných stredných škôl United World Colleges, založená v roku 1962, ponúka dvojročný akademický program International Baccalaureate, ktorý slúži ako príprava na vysokoškolské štúdium. Zámerom škôl je vychovať svojich študentov ku kritickému mysleniu, globálnemu občianstvu, citlivému prístupu k ľudskej diverzite, osobnej iniciatíve a environmentálnemu povedomiu. Vzdelávanie prebieha v medzinárodnom prostredí, na každej škole je reprezentovaných približne 70 národností z celého sveta.

Výberové konanie zabezpečuje slovenská národná komisia UWC, zložená z absolventov UWC škôl. V aktuálnom období sa môžu študenti uchádzať o štipendium na 4 UWC školách UWC Adriatic v Taliansku, UWC Mostar v Bosne a Hercegovine, UWC East Africa v Tanzánii a UWC Mahindra College v Indii. Štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok. Výška štipendia je vždy určená na základe finančných možností rodiny študenta. 

V aktuálnom roku sa môžu o štipendium uchádzať študentky a študenti 2. alebo 3. ročníka stredných škôl, ktorí k 31. decembru 2022 nedovŕšia vek 18 rokov a ich priemerný prospech je do 2.0. Termín podania prihlášky je do 19.1.2021. 

Viac informácií, ako aj online prihlášku nájdete na webovej stránke www.uwc.sk .