Novinky Pele-mele
0

Učitelia o význame a potrebe celoživotného vzdelávania svojim žiakom nielen rozprávajú, ale idú im aj osobným príkladom. Uvedomujú si, že moderná spoločnosť si vyžaduje človeka rozhľadeného, flexibilného, ochotného a schopného neustále si rozširovať obzor svojich vedomostí. Preto, keď po  skončení  vyučovania žiaci opustia školské lavice, zasadnú do nich učitelia, aby si zvyšovali svoju odbornosť. Vďaka NFP z ESF poskytnutého na realizáciu projektu Úspešný absolvent, vzdelaný pedagóg, inovované  vzdelávanie = moderná škola budúcnosti učitelia absolvovali niekoľko špecializovaných kurzov. Zdokonalili si tak svoje odborné kompetencie s cieľom skvalitniť vyučovanie odborných i všeobecných predmetov.

Odteraz, po absolvovaní kurzu barista, už nebude káva bežný nápoj. Učitelia dokážu odborne zhodnotiť kvalitu kávy a nové trendy pri príprave a podávaní tohto nápoja zakomponujú do vyučovania odborných predmetov.