Slanické erasmáčky v Slovenskom rozhlase

Program Erasmus+ , do ktorého je naša škola zapojená od roku 2004 a v roku 2020 získala akreditáciu na Erasmus, ponúka žiakom i zamestnancom možnosť zapojiť sa do mnohých aktivít. Hlavnými a najatraktívnejšími sú zahraničné mobility. Ponúkajú príležitosť vyskúšať si štúdium a odbornú stáž v zahraničí. O svojich zážitkoch z odbornej stáže vo Francúzsku a na Mallorke sa rozprávali študentky piateho ročníka hotelovej a bilingválnej akadémie s redaktorkou slovenského rozhlasu počas online nahrávania prostredníctvom aplikácie Report- IT.

Možnosť prezentovať sa na rozhlasových vlnách dostala naša škola ako jediná zo stredných odborných škôl na Slovensku. Príspevok si môžete vypočuť v stredu 16. februára 2022 v pravidelnej rozhlasovej rubrike Príbeh na týždeň, v čase od 11:39.

Dievčatám Kláre, Marike a Simone ďakujeme za reprezentáciu.