Dňa 21.2.2023 sa v uč. č.3 uskutočnilo školské kolo SOĆ. Prebiehalo v príjemnej súťaživej atmosfére. Prispela k tomu práca komisie i samotné prezentácie prác. Študenti preukázali svoje vedomosti a schopnosti v oblasti gastronómie, umenia, histórie., marketingu, i z vlastnej tvorby. Ide o týchto študentov:

1Matejčáková M. 2.B
2.Schrameková M 2.OB
3.Djobeková S. 3.OB
4. Mrekajová M. 3.OB
5.Huba A. 2.G
6.Stacherová S. 4.OB
7. Mudroňová E.3.OB
8.Revajová A. 2.OB

Porote sa práce páčili a posúvajú ich všetky do vyššieho okresného kola. Okresné kolo sa uskutoční 9.3.2023. Dúfame, že práce postúpia a študenti nás budú reprezentovať i v krajskom kole. Oceneným študentom gratulujeme a komisii ďakujem za vytvorenie príjemnej atmosféry.
V.B.