Dňa 27. 11. 2024 sa konalo školské  kolo Olympiády v anglickom jazyku v dvoch kategóriách 2C1 a 2D.

Tento už 34. ročník OAJ sa po prvýkrát konal online formou, kde si žiaci mohli opäť preveriť svoje jazykové zručnosti a vedomosti v anglickom jazyku.

V kategórií 2C1 sa zúčastnilo 7 žiakov z bilingválnej obchodnej akadémie. Prvé miesto získala žiačka Rebeka Šubjaková  z triedy 5. OA, ktorá postupuje na krajské kolo.

V kategórií 2D sa zúčastnilo 6 žiakov. Prvé miesto získal žiak Marek Ferenčík z triedy 3.G, ktorý postupuje na okresné kolo. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.