Exkurzie Novinky
0

Od profesionála v službách cestovného ruchu – teda od absolventov našej školy, sa očakáva, že ich napĺňa práca s ľuďmi, najmä však práca PRE ľudí, že sú kreatívni a schopní prinášať svojim klientom vždy nový ZÁŽITOK, vďaka ktorému sa hosť bude do zariadenia rád vracať. Tieto poznatky, ale ešte veľa zaujímavých a praktických informácií, odporúčaní a rád počuli  žiaci štvrtého a piateho ročníka hotelovej akadémie Súkromnej spojenej školy EDUCO počas odbornej exkurzie v hoteli Sitno vo Vyhniach od F and B manažéra. Veľmi príťažlivo, zaujímavo aj vtipne predstavil jednotlivé úseky hotelovej prevádzky, oboznámil ich s najnovšími trendami, ktoré sa hotelu podarilo zaviesť do praxe, vďaka čomu hotel Sitno možno považovať za „trendsettera“ vo svojom segmente.

Naša exkurzia pokračovala spoznávaním predpokladov cestovného ruchu v krásnom meste Banská Štiavnica. Od sprievodkyne sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o banskej histórii mesta, vďaka ktorej sa Štiavnica dostala na zoznam svetových pamiatok kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, o významných osobnostiach, ktoré tu pôsobili, o súčasnosti mesta a jeho siedmich divoch.

Čo sú banskoštiavnické divy? Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť, preto  choďte Banskú Štiavnicu navštíviť a presvedčte sa na vlastné oči☺