Aj napriek nepriaznivej situácii, by sme sa aspoň touto cestou chceli poďakovať Slovenskej barmanskéj asociácii ako aj ďalším sponzorom a to firmám Monin Slovakia, St. Nicolaus, JTF partnership, NOMY Horeca studio, MEDIA/ST za poskytnutie podporného balíčka pre našich mladých barmanov. Poskytnutý materiál určite využijú predovšetkým pri obnovovaní svojich už nadobudnutých zručností a vedomostí a predovšetkým na ich uplatnenie v praxi.

Ešte raz veľká vďaka a tešíme sa na skoré stretnutia na odborných súťažiach.

Mladí barmani SSŠ EDUCO Slanická osada – Námestovo