Dňa 08. 04. 2022 sa uskutočnila praktická maturitná skúška s názvom „Po stopách galského kohúta.“  Študentky 5. ročníka hotelovej akadémie SSŠ EDUCO predviedli svoje niekoľkoročné skúsenosti, ktoré nadobudli počas štúdia a  zahraničnej stáže Erasmus vo Francúzku. Dievčatá nám priblížili originalitu francúzskej gastronómie s využitím nových trendov v gastronómii a praktických poznatkov spojených s teoretickými. Ako cieľový segment si tieto študentky zvolili svojich spolužiakov a hostí, ktorým poskytli enormné množstvo nových informácií. Maturitnú skúšku oživila príjemná hudba, aktivita vo forme ochutnávky syrov a pestrý coffee break. Príjemne strávené poludnie nám prinieslo pozitívnu energiu a kopec nových zážitkov.