One, twoo,….tree!

Projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+

Od roku 2020 sme pripravení so  školami z Francúzska, Nemecka, Talianska a Slovinska pustiť sa do realizácie projektu One, twoo,… tree! (Raz, dva,…strom!). Naplánovali sme mobility –medzinárodné  stretnutia žiakov a učiteľov  v každej partnerskej škole, aby sme spoločne mohli realizovať aktivity, ktorými chceme dosiahnuť viaceré ciele: 

  • uvedomiť si význam stromov pre život človeka, vedieť oceniť všetko, čo nám poskytujú – kyslík, drevo, tieň, zeleň, plody….,
  • oboznámiť sa s procesom spracúvania dreva a výroby úžitkových drevených predmetov využiteľných v gastronómii,
  • naučiť sa spracúvať plody stromov a využiť ich pri príprave netradičných jedál a nápojov,
  • spoznávať výnimočné prírodné lokality vytvorené lesným porastom,
  • aktívne prispieť k ochrane stromov – ekologickými aktivitami, výsadbou stromov.

Virtuálna mobilita

Pandemická situácia spôsobila, že prvé medzinárodné stretnutie sa uskutočnilo online formou. Organizátorom bola francúzska škola. Na každý deň v poslednom májovom týždni pripravila aktivity, vďaka ktorým sme sa dozvedeli:

  • o výrobe francúzskeho regionálneho produktu z plodov stromov – orechového oleja,
  • o lese Troncai, v ktorom rastú stromy výnimočné svojim mohutným vzrastom,
  • o miestnych umelcoch, ktorí pri tvorbe svojich diel využívajú kartón,
  • o typických jedlách z orechov,
  • a veľa iných zaujímavostí.

Francúzski učitelia pripravili hry, cvičenia, kvízy, pracovné listy, prostredníctvom ktorých si všetci účastníci rozšírili slovnú zásobu o anglické, francúzske, nemecké, talianske, slovinské  i slovenské slová a výrazy súvisiace s témou STROMY. Naši žiaci ukázali, že dokážu zdolať aj takú výzvu, akou je v časovom limite zložiť báseň v anglickom jazyku.

Aktivity na našej škole

Súbežne so spoločnými online aktivitami každá škola pripravila svoj vlastný program, ktorý na záver mobility odprezentovala ostatným účastníkom. Naše dievčatá z hotelovej akadémie pod vedením Mgr. Bibiány Pilarčíkovej prestreli slávnostnú tabuľu dekorovanú dreveným inventárom. V rámci gastronomického workshopu pripravili dezert z gaštanov a chuťovky i šaláty, ktorých hlavnou surovinou boli rôzne druhy orechov.

Súčasťou programu bola návšteva lesnej škôlky, kde nás sprievodca zaujímavým rozprávaním oboznámil so životom stromov od semiačka až po spracovanie dreva na rôzne účely.

Sicília

Na ďalšie projektové stretnutie  vycestovali účastníci na Sicíliu posledný septembrový týždeň. 31 žiakov a učiteľov zo štyroch krajín hostila škola v meste Sant´Agata di Militello. Program, ktorý pripravila, umožnil zdokonaľovať komunikačné zručnosti všetkých účastníkov, a to nielen v angličtine. Žiaci každej školy pripravili prezentácie, vďaka ktorým predstavili výnimočné stromy svojej krajiny, ako aj literárne, hudobné, výtvarné diela inšpirované stromami. Dievčatá bilingválnej obchodnej akadémie – Ester Jurčáková, Mirka Harbutová, Eliška Grobarčíková, Laura Luscoňová, Kristína Laštíková, prerozprávali  rozprávku, vysvetlili pranostiky, príslovia a porekadlá súvisiace so stromami a pozornosť všetkých poslucháčovi získali aj piesňou Najkrajšie stromy sú na Horehroní.

Palermo

Ďalšie dni boli venované spoznávaniu historických, kultúrnych a prírodných pamiatok regiónu a odborným exkurziám. Vďaka návšteve botanickej záhrady v Palerme sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o stromoch. Napríklad to, že niektoré dokážu podopierať svoje obrovské koruny vlastnými vetvami, ktoré rastú ako oporné piliere. Iné si dokážu vo svojom pni v tvare fľaše vytvárať zásoby vody na obdobie sucha. Návštevu Palerma sme zakončili prechádzkou v jeho malebných uličkách a veľkolepých námestiach.

Sladká manna

Väčšina z nás pozná biblický príbeh o manne. V historickom a malebnom mestečku Castelbuono sme sa v prírodovednom múzeu dozvedeli, že manna – živica jaseňa mannového sa používa ako náhrada cukru. Využitie manny pri výrobe sladkostí a typickej pasty nám predviedli vo firme Fiasconaro, kde sme mali možnosť ich produkty degustovať.

Rozšíreným stromom v regióne je aj lieska. Lieskové oriešky sú preto dôležitou surovinou typických lokálnych sladkostí, ktoré nám ponúkli v jednej z mnohých rodinných cukrární.

Arrivederci!

Cieľom mobilít je tiež vytvárať príležitosti na  nezabudnuteľné  stretnutia a nové priateľstvá. Prispievajú k  zbližovaniu ľudí rôznych krajín, národností, jazykov a kultúr. Vzájomným spoznávaním sa odstraňujú predsudky, rastie miera tolerancie. Preto sa už teraz tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré sa bude konať v decembri na našej škole.