Učenie sa cudzích jazykov je nielen nevyhnutnosťou, ale pre mnohých našich študentov aj radosťou. Dňa 29. 11. 2021 si otestovali svoje vedomosti z anglického jazyka tri študentky bilingválnej obchodnej akadémie v rámci olympiády, a to v kategórii 2C1. Na vynikajúcom prvom mieste sa umiestnila študentka 3.OB Laura Bencúrová a druhé miesto patrí Denise Vojtašákovej zo 4. OB a Simone Randiakovej z 5. OB.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za ochotu, Laure srdečne blahoželáme a budeme jej držať palce počas krajského kola, ktoré sa uskutoční online začiatkom februára.