1. decembra 2022 sa školského kola súťaže v olympiáde kritického myslenia zúčastnilo 63 žiakov. Na základe výsledkov, ktoré boli minulý týždeň zverejnené na EduPage, skončili súťažiaci v 1. a 2. kategórii nasledovne. Maximálny možný súčet dosiahnutých bodov bol 100.

1. kategória 

 1. miesto Alexander Čajka OB     71,429 bodov
 2. miesto Sebastián Hablák HA     67,19 bodov
 3. miesto Nina Krížová OB     60 bodov
 4. miesto Sabrina Belicová HA     55,548 bodov
 5. miesto Simona Finiková OB     54,119 bodov
 6. miesto Martina Bišťáková OB 53,69 bodov
 7. miesto Dmitro Shninskyi OB 53,024 bodov

 

 1. kategória 
 1. miesto Tomáš Tohol OB     63,857 bodov
 2. miesto Jakub Žulko HA     62,929 bodov
 3. miesto Timea Sifčáková HA 56,857 bodov
 4. miesto Tamara Hvoľková HA     51,429 bodov
 5. miesto Mattias Brontvaj HA     50,19 bodov

Všetkým zúčastneným žiakom srdečne ďakujeme. Žiaci, ktorí sú uvedení vo výsledkovej listine v 1. a 2. kategórii, postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 28. marca 2023 v učebni č. 14 v čase od 8.00 h. Postupujúcim srdečne gratulujeme a držíme im palce v krajskom kole.

 MK